Annonse


Økonomisk nedgang for Telenor

Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 578 millioner kroner
sammenlignet med 526 millioner kroner i 2. kvartal 1996.

Omsetningsøkning
Telenor-konsernets omsetning i 1. halvår 1997 var 12.106 millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en økning på 12 prosent.

I 2. kvartal oppnådde konsernet en omsetning på 6,338 millioner kroner. Dette er 876 millioner kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsøkning i 2. kvartal
Driftsresultatet etter 1. halvår var 1.266 millioner kroner mot 1,381 millioner kroner i samme periode i 1996.

I 2. kvartal ble driftsresultatet 730 millioner kroner, en økning på 98 millioner kroner i forhold til 2. kvartal 1996.