Annonse


Nettproblem for leger

Pasienter som har funnet det siste av forskningsrapporter på Internett om sin egen lidelse, krever at legen skal ha de samme kunnskapene. Problemet er at pasienten kan være feilinformert.

Både seriøst og useriøst
Internett inneholder enorme mengder om alle mulige sykdommer. Problemet er mangelen på organisering. Pasienten har ingen mulighet til å skille riktige opplysninger fra useriøse, skriver Aftenposten mandag.

Må vise til gode kilder
Professor i allmennmedisin Per Hjortdahl ved Universitetet i Oslo peker på at mange av pasientene mangler evnen til å forstå informasjonen de finner på Internett. Dette fører igjen til vanskeligere konsultasjoner hos legen.

Legene må derfor ta utfordringen med å anbefale pasientene å lete etter informasjon i spesielle databaser som legene går god for, mener Hjortdahl.

Fornøyd Hernes?
Helseminister Gudmund Hernes må uansett være fornøyd, det er jo en del av helseplanen at pasienter skal ta ansvaret for sin egen helse. At dette kan bli et problem for legene hadde han kanskje ikke tatt med i betraktningen?

Annonse