Annonse


Nedgang for Telenor Bedrift

Resultat før skatt i 2. kvartal ble 4 millioner kroner mot 70 millioner kroner i 2. kvartal 1996. Resultatnedgangen skyldes overføring av virksomhet innen den nettbaserte virksomhet, melder Telenor-konsernet.

Videre har økt marginpress og økte avskrivninger som følge av IT-investeringer og goodwill ved oppkjøp påvirket resultatet til Telenor Bedrift negativt.

Dyr produktutvikling
Videre skylder Telenor-ledelsen på kostnader til produktutvikling og oppgradering av kunde-, ordre- og faktureringssystemer med tanke på fremtidig inntjeningsevne. Dette har belastet halvårsresultatet ytterligere sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningsøkning på 480 millioner?
Telenor Bedrift hadde i 1. halvår en omsetning på 4.772 millioner kroner mot 4.676 millioner kroner i 1. halvår 1996. Korrigert for oppkjøp/salg av virksomhet og omorganisering innen Telenor, er den faktiske omsetningsøkning i størrelsesorden 480 millioner kroner, mener selskapet.

Annonse


Omsetningen i 2. kvartal var 2.590 millioner kroner mot 2.396 millioner kroner i samme periode i 1996.

Stadig mer ISDN
Overgangen til ISDN-løsninger fortsatte i 2. kvartal. Samtidig
holder etterspørselen etter VIP-nett og andre bedriftsinterne
nettløsninger seg høy, melder selskapet.

Salg av utstyr/datatjenester var vesentlig høyere i 2. kvartal enn i samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet den store Statoil-leveransen av datamaskiner som selskapet delte med Compaq.