Annonse


Mindre pluss for Plus

Første halvår i år hadde Telenor Plus en omsetning på 1.619 millioner kroner mot 1.258 millioner kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen i 2. kvartal var 837 millioner kroner. Dette er en økning på 260 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Ekspansjon
– Resultatutviklingen for første halvår må sees i lys av blant annet en sterk satsing i Internettmarkedet og etablering av datterselskaper i utlandet, heter det i en melding fra Telenor.

Investeringer
Resultatet gikk noe ned. Før skatt var overskuddet 152 millioner kroner mot 166 millioner kroner i første halvår 1996. Men andre kvartal var bedre enn første. I andre kvartal ble resultat før skatt 86 millioner kroner mot 67 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Annonse


Internettet vokser
Sterk vekst i Internett-markedet, økt antall CTV-abonnenter og oppkjøp av selskaper bidrar til den positive utviklingen.

Telenor har 140.000 Internett-abonnenter etter andre kvartal mot 25.000 på samme tidspunkt i fjor.

CTV
Tradisjonelle spill- og underholdingstjenester på Teletorget har en fallende tendens i forhold til 1996, mens tjenester som “Grønt Nummer” og “Ett Anropsnummer” er i sterk vekst.

CTVs satellittkortpakke er fremdeles ledende i Norden med omlag 200.000 abonnenter, men markedet for TV-kort er rammet av piratkortvirksomhet, særlig i Sverige og Danmark.

Annonse


Annonse


Annonse