Annonse


IT-vekst i skolen

Det er Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementets store undersøkelse om IT-situasjonen i norsk skole som viser dette.

Dårligst i byene
Undersøkelsen forteller at elevene i grunnskolen i Sogn og Fjordane er best stilt, med 13 elever pr. tilgjengelig PC, mens 26 elever i Vest-Agder må slåss om 1 PC. I de videregående skolene er det Troms som tar prisen, med fire elever pr PC. Dårligst er Akershus, med mer enn 7 elever pr PC.

Generelt er landkommunene dekket bedre enn bykommunene og de små skolene er bedre enn de større.

Minimal peiling på Internett
Spørsmålet er imidlertid om elevene kan utnytte sine PCer fullt ut når mange av lærerne ikke har peiling. 75 prosent av lærerne i grunnskolen kan enkel tekstbehandling, mot 77 i videregående.

Bare 19 prosent av grunnskole-lærerne kan utnytte et regneark, mot 36% i videregående. Og tallene er enda verre for Internett: Bare 32 prosent av lærerne i videregående og 19 prosent i grunnskolen vet hvordan de utnytter denne teknologien.

Annonse