Annonse


IBM pusher datatelefoni

For å sette fart i utviklingen av PC-basert datatelefoni, vil IBM nå begynne å sertifisere utvikling av programmer og maskinvare som er tilpasset IBMs CTI-plattform.

Slik vil IBM ivareta tett integrasjon med sine egne produkter, og samtidig tilby de små utviklingsselskapene markedsføring under IBMs velkjente logo.

Skalerbare løsninger
Dette vil gi brukerne større fleksibilitet i valg av CTI-applikasjoner, og muliggjøre trinnvis oppgradering av løsningene uten utskifting av eksisterende utstyr.

De nye løsningene skal blant annet gjøre svarfaks, talegjenkjenning og annen datatelefoni tilgjengelig i PCene.

Annonse


Altigen og Intervoice
Blant utviklerne av datatelefoni-programmer som er sertifisert av IBM, finner vi Active Voice, Altigen, CallWare, Executone og Intervoice. Blant de sertifiserte utviklerne av maskinvare er Dialogic, Brooktrout og Natural Microsystems.

Først ute
IBM er den første av de store amerikanske PC-produsentene som tilbyr datatelefoni, men Dell, Compaq og Micron vil sannsynligvis snart følge etter.