Hernes, Gudmund ny

Annonse


Hernes til Telemed ‘97

Hernes, Gudmund nyOppslutningen om den nasjonale fagkonferansen Norsk Telemed er stor. Konferansen går av stabelen i Bergen, den 3. – 5. september. Arrangørene regner med å slå fjorårsrekorden på 250 deltakere

Organisasjonsutvikling
Helseministeren skal innlede om teknologiutvikling og organsjonsutvikling. Kanhende vil han også presentere vyer om hvordan den nye teknologien kan benyttes til å forkorte ventelistene ved norske sykehus?

Avdelingsoverlege Jon Haffner ved Sentralsykehuset i Buskerud vil drøfte hvorvidt teknologien påvirker organiseringen av helsevesenet.

Internasjonalt
For å sette den norske telemedisinsatsningen i et internasjonalt perspektiv, har arrangørene hentet inn presidenten i den amerikanske telemedisinforeningen, Jay Sanders. Han vil forsøke å beskrive teknologiens status i dag, sammen med visjonene for morgendagen.

Annonse


Hvordan økonomiske hensyn påvirker organiseringen av telemedisin, er tema for et foredrag som beskriver telemedisinsatsningen i Stockholm.

Kompetansutvikling
Telemedisin som middel til kompetanseutvikling er tema for den andre konferansedagen. Her er det Steinar Pedersen, leder for telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, som innleder.

Dagen vil ha tre parallelle sesjoner med temaene “Kompetansespredning via videostudio”, “Teknologi og kompetanseutvikling. Hva gjør etablerte institusjoner og organisasjoner”, og “Telepsykiatri”.

Samfunn
Den siste dagen vil teknologi og samfunn stå som hovedtema. Her vil Oddbjørn Nordseth, assisterende fylkesmann i Nord Trøndelag, innlede om IT som instrument for modernisering av det norske samfunnet. Det norske helsenettet, status og planer, vil bli presentert av Kenneth Iversen ved KITH.

Annonse