Annonse


Cisco kjøper xDSL

Kjøpet koster Cisco-konsernet108 millioner amerikanske dollar og 16,5 millioner dollar i opsjoner.

Overtagelsen innebærer at Cisco kan komplettere sine eksisterende xDSL-produkter og satse sterkere på høyhastighetsprodukter.

Benytter kobbertråden
xDSL er en teknologi som gjør det mulig å benytte telenettets kobbertråd for høyhastighetskommunikasjon. Data, tale og video kan overføres på mellom 2-8 Mbit pr. sekund som er betydelig raskere en dagens modem.

Sterk vekst
– Dette er et område i sterk vekst og Cisco vil kunne tilby avanserte xDSL-produkter både til operatører og abonnenter, sier Bjørn Christensen i Cisco Norge.

Annonse


700 millioner
I dag finnes over 700 millioner teleforbindelser i verden og med xDSL kan brukerne tilknyttes nettverksbaserte applikasjoner med hastigheter som i et lokalt nettverk.

Med kjøpet kompletterer Cisco sin produktportefølje med en sentral DSL-konsentrator (Jera) og en abonnentenhet (Thurisa).

Annonse