Annonse


Tyskerne inn i Danmark

Det tyske selskapet kommer ikke til å bygge opp et eget mobilnett, men vil i stedet satse på å kjøpe samtaleminutter hos de ekstisterende mobilselskapene i Danmark og selge de videre til kunder som Debitelabonnementer.

Debitel forhandler nå med tre andre danske mobilselskaper om tilsvarende avtaler.

80 prosent rabatt
Avtalen mellom Tele Danmark Mobil og Debitel innbærer at det tyske selskapet får omrking 30 prosent rabatt på minuttprisen og hele 80 prosent rabatt på abonnementsprisen.

Til gjengjend står Debitel ansvarlig for markedsføring, salg, kundeservice og fakturering overfor deres kunder.

Størst i Tyskland
Debitel er den største service provider i Tyskland. Selskapet ligger i skarp konkurranse med Talkline, som Tele Danmark nylig har kjøpt opp.

Annonse