Annonse


Tellerskritt-ras i USA?

Målet med kampanjen er å begrense beløpet som amerikanske operatører må betale sine internasjonale partnere.

Det er Financial Times som fredag forteller at denne planen endelig trår i kraft, trekvart år etter at den ble vedtatt i desember i fjor.

Tredje verden
En av hovedårsakene til utsettelsen har vært ønsket om at fattige land skulle få lengre tid til å tilpasse seg de nye reglene. Men nettopp forholdet til teleoperatører i den tredje verden er blant de mest omstridte når Federal Communications Commission nå skal gjennomføre sitt opplegg.

99 eller 16 cent?
Overprising hos utenlandske partnere er i følge FCC hovedgrunnen til at amerikanere betaler gjennomsnittlig 99 cent pr. minutt for utenlands-samtaler mot 16 cent for samtaler fra New York til Los Angeles.

Annonse


Radikalt prisfall?
I følge lederen for FCC, Reed Hundt, vil planen medføre et meget radikalt prisfall og få slutt på den årlige netto-overføringen på mer enn 5 milliarder dollars fra amerikanske operatører til sine utenlandske partnere.

I følge amerikanerne kommer også de utenlandske partnerne til å ha glede av beslutningen, siden den internasjonale teletrafikken vil øke når prisene reduseres. I dag regner man at omsetningen innen internasjonal teletrafikk er på omlag 60 milliarder dollars i året.

Gjennomføringstid
Problemet er at en rekke land i den tredje verden benytter overskuddet fra den internasjonale trafikken til å bygge ut sitt nasjonale telenett. Prisreduksjoner vil også redusere tilgjengelige midler til dette formålet.

For delvis å hjelpe på dette, har FCC delt verden i tre: I de rikeste landene (inkludert Norge) skal prisreduksjonene være effektive i løpet av ett år. Landene i det midtre segmentet får to år på seg, mens de fattigste landene ikke behøver gjennomføre de nye reglene før om fire år.

ITU eller USA?
Mange utenfor USA betrakter de nye reglene som enda et forsøk fra Washington på å presse gjennom amerikansk lovgivning i andre land. Ideelt sett skulle ITU ta seg av denne typen problemer, men USA er altså ikke villige til å vente.

Annonse


Annonse


Annonse