Annonse


NetCom orienterer seg

Erfaringene fra arrangementer som OL på Lillehammer og ski-VM i Trondheim, tilsier en sterk trafikkøkning, og selskapet har derfor utvidet mobilkapasiteten i Grimstad og ved arenaene, opplyser Grythe.

Vil ringe hjem
Arrangørene forventer rundt 3.000 deltagere til årets arrangement – og publikumstilstrømmingen vil sikkert mangedoble dette. Med en mobilpenetrasjon i Norge på over 30 prosent, vil hver tredje tilreisende nordmann ha en mobiltelefon med seg.

Tre-dobling
I tillegg vil mange av de utenlandske gjestene også ha sin
GSM-telefon med seg. Kapasitetsutvidelsen betyr at
man kan forvente en tre-dobling av antall samtaler
daglig fra distriktet.