Deskill

Annonse


Internett-eksplosjon i skolen

DeskillHver fjerde barneskole er i 1997 tilknyttet Internett. 15 prosent av barneskolene har Internett som er tilgjengelig for elevene. Over halvparten av ungdomsskolene har Internett, og de fleste av disse har Internett til bruk for elevene.

90 prosent av de videregående skolene er tilknyttet Internett og 82 prosent har Internett tilgjengelig for elevene. Dette kommer frem av Kirke- Utdannings- og forskningsdepartementets store undersøkelse om IT i skolen. Undersøkelsen i år er en oppfølging av 1995-undersøkelsen.

Grunnskolen
Det har vært en sterk vekst i andelen skoler som har utstyr for kommunikasjon utad i de to årene som er gått siden den forrige undersøkelsen i 1995. Veksten har vært særlig stor i grunnskolen hvor bare 15 prosent av barneskolene og 29 prosent av ungdomsskolene hadde kommunikasjonsutstyr i 1995.

I grunnskolen er det mest vanlig å ha tilknytning til Internett gjennom modem. I videregående skole er tre fjerdedeler av alle skolene tilknyttet Internett gjennom ISDN eller fast linje.

Annonse


Et fåtall maskiner likevel
Men til tross for den kraftige veksten i Internett-tilknytning på skolene: Det er mye som tyder på at elevene ikke har særlig glede av dette.

I grunnskolen er det et fåtall av skolens PCer som er tilknyttet Internett. Dette gjelder 6 prosent av PCene i barneskolen og 13 prosent i ungdomsskolen. Av PCene som er tilgjengelig for elevene er bare 4 prosent av PCene i barneskolen tilknyttet Internett og 14 prosent i ungdomsskolen.

Dårlig tilgang også for lærere
Av lærernes PCer er henholdsvis 11 og 17 prosent tilknyttet Internett. Et fåtall av PCene tilgjengelig for administrativt personale er tilknyttet Internett.

I videregående skole er 37 prosent av PCene tilknyttet Internett. Fire av ti PCer som er tilgjengelig for elevene er tilknyttet Internett. 34 prosent av lærernes PCer og 19 prosent av det administrative personales PCer er tilknyttet Internett.

Telenor Nextel her også
To av tre skoler med Internettilknytning har Telenor som leverandør . Omtrent hver tiende skole har Uninett mens resten har andre Internettleverandører.