Annonse


Tsjekkia velger trådløst

Ericsson har fått din første kontrakt i Sentral-Europa på levering av trådløst D-AMPS IS-136 kommunikasjonssystem. Kontrakten omfatter i første omgang landområder i Tsjekkia og er verdt i underkant av 400 milllioner kroner.

Både fast og mobil
Denne typen teknologi egner seg godt for utbygging i områder med spredt bebyggelse. Nettverket er trådløst, men tilbyr faste tjenester. Kundene bruker standard telefoner, fakser og modem, som de plugger inn i veggen på vanlig måte. Systemet støtter også mobile tjenester.

Billig
Gjennom en radiosender får de kontakt med det trådløse nettet og dermed vanlige tjenestetilbud. internettilgang vil være en del av tilbudet. Nettet er billig å bygge ut ettersom det ikke er nødvendig å legge kabler.

Ericsson har tidligere levert lignende systemer til Brasil, Malaysia, Russland og Ukraina, mens ytterligere 21 land har systemet til testing.

Annonse


Annonse


Annonse