Annonse


NMT-900 taper terreng

I juni og juli har NMT-450 mistet 2.441 kunder, mens NMT-900 har mistet 5.049 kunder.

Stabiliserer seg
Nedgangen i NMT-abonnenter har vært lavere i juni og juli enn i årets første fem måneder. I slutten av juli hadde Telenor Mobil 174.331 NMT-450 abonnenter og 235.197 NMT-900 abonnenter.

Telenor Mobils adm. direktør Stig M. Herbern er fornøyd med at reduksjonen har blitt lavere enn tidligere i år, og at kundemassen ser ut til å stabilisere seg.

Alle vil ha ny telefon?
Tall fra Elektronikkforbundet viser at det er solgt hele 20.000 NMT-900 apparater til mobilforhandlerne i juni måned, mot 35.000 totalt i første halvår. Det er solgt omlag 1.000 NMT-450 apparater i juni måned, mot litt over 4.000 totalt i første halvår.

Når begge mobilsystemene viser en netto tilbakegang i antall abonnenter kan det bety tre ting: Telenor Mobil har hatt stor utskiftning av kunder i de to mobilsystemene, mange kunder har byttet ut telefonene sine, eller at mobilforhandlerne sitter med kjempelagre av NTM-900 telefoner.