Wasmut, Eirik

Annonse


Alarmsender sparer arbeid

Wasmut, EirikAlarmsenderen er beregnet på allsidig bruk, blant annet innen fiskeoppdrett, gårdsbruk og i produksjonsbedrifter. Den vil også kunne benyttes i datarom, på kjølelagre osv, i følge produsenten.

Frigjør
– Alarmsenderen frigjør vaktmannskapene fra behovet for å være fysisk tilstede 24 timer i døgnet, hevder salgssjef Eirik Wasmut i Megafon overfor Dagens Telecom.

Lokaliserer feilkilder
Det nye produktet videreutvikler og kombinerer eksisterende teknologier. Knyttet opp mot sensorer, f.eks i et fiskeoppdrettsanlegg, vil vaktmannskapene kunne lese av og lokalisere feilkilden i det øyeblikk alarmen går. Dette er mulig fordi brukeren enkelt kan programmere senderen til å sende forskjellige meldinger, avhengig av hvilken sensor som utløser alarmen.

Kontinuerlig oppdatering
Senderen kan også benyttes til kontinuerlig overføring og oppdatering av informasjon, f.eks. om temperaturen i et kjølerom.

Prisen på alarmsenderen AP 1 ligger på rundt 3.500 kroner eks. mva, opplyser Wasmuth.

Annonse