Annonse


Skjeller ut Apple

Joel Kocher, president i Power Computing, som er den største av de såkalte klonemakerne, ba tilhørerne og mac-brukerne forlange at Apple forplikter seg til å ha en åpen plattform. Han sa at om ikke dette skjedde vil Apple forsvinne på magasinet MacWeeks åpningsseremoni. Det er ventet 60.000 deltagere på messen.

Uklar holdning
I det siste har det vært uklart om Apples strategi for å lisensiere ut System 8 – som er det nyeste operativsystemet på Mac. Den taiwanske produsenten Umax skal være den eneste maskinprodusenten som har fått en avtale med Apple.

Markedsdirektør Guerrino de Luca i Apple besvarte Kochers appell med å erklære at selskapet aldri kunne gå med på lisensiering som svekket Apple.

Opp igjen
Apples salg har sunket i USA. I følge analytikere skal Apple ha stått for 10,2 prosent av alle PC’er som ble solgt i fjor i USA, mens tallet nå skal ha sunket til 2,9 prosent, melder AP.

Annonse


Samtidig har Apple noe medvind. I følge Dataquest skal antallet solgte enheter ha økt med 16 prosent for Apple i andre kvartal. Dette tilsvarer 698.000 maskiner. Men samtidig sank salget av kloner med 41 prosent.

Henger høyt
PC Computings direktør understreket sin kritikk ved å vise fram selskapets nyeste bærbare maskin. Han hevdet at den var dobbelt så rask som noen bærbar PC, og kunne leveres på slutten av året. Kocher avbrøt applausen:

– Ikke klapp. Dere vil aldri få denne maskinen, sa Kocher, og begrunnet dette med Apples uklare strategi for lisensiering.

Annonse


Annonse


Annonse