Arkivfoto

Annonse


Hermansen i valg-brudulje

ArkivfotoDet er samferdelsminister Sissel Rønbecks statssekretær, Torstein Rudihagen, som sier dette i en pressemelding som ble offentliggjort tirsdag kveld.

Prisdifferensieringer
Meldingen kom som svar på et intervju med Telenor-sjef Tormod Hermansen i P4 tidligere på dagen. Hermansen sa at at det i utgangspunktet ikke er noe «som tilsier at det skal bli helt like priser i telemarkedet når vi vet hvor store prisdifferensieringer vi har innenfor andre deler av vare- og tjenestemarkedene i Norge.»

Reaksjoner
Meldingen førte til øyeblikkelige reaksjonene i et politisk miljø som på forhånd er på tuppene takket være valgkampen.

– Konsernsjef Hermansen uttaler seg i strid med Stortingets og Samferdselsdepartementets vilje når han varsler prisforskjeller mellom distriktene og sentrale strøk, sa for eksempel samferdselspolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Inge Myrvoll til NTB.

Annonse


Ikke i henhold til forutsetningene
Myrvoll viser til at Stortinget flere ganger har slått fast at den nye teknologien skal komme distriktene til gode og oppfordrer tidligere samferdselsminister Kjell Opseth til å ta en prat med sin etterfølger Sissel Rønbeck.

Han varsler at SV vil sende brev til Rønbeck, og be henne se til at Telenor følger opp Stortingets forutsetninger.

Distriktene taper
Senterpartiets leder, Anne Enger Lahnstein, mener at folk og næringsliv i distriktene er taperne ved liberaliseringen av telemarkedet. Telenor har fjernet bortimot 2.000 arbeidsplasser rundt om i landet, samtidig som statsselskapet har økt antall sysselsatte i Oslo-regionen med et tilsvarende antall, hevder hun.

Pådriver for forskjeller
– Liberaliseringen av Telenor forsterker sentraliseringen. Nå kommer signalene om økende forskjeller i pris på tjenestene mellom distrikter og byer. Etter overgangen fra forvaltningsbedrift til statlig aksjeselskap fremstår Telenor som pådriver for en utvikling i retning av større forskjeller, sier Lahnstein.

Senterpartiet nekter å godta denne utviklingen, som Lahnstein mener innebærer ensidig vektlegging på konkurranse og profitt. Hun sier partiet vil arbeide for like teletakster i hele landet, og utfordrer regjeringen til å sikre dette.

Avgift for alle operatører
Utpå kvelden kom altså også regjeringens reaksjon på Tormod Hermansens uttalelser.

Regjeringen vil aktivt benytte den såkalte maksimalprisordningen som Telenor er pålagt, for å motvirke urimelige prisforskjeller mellom sentrale strøk og distriktene, sa Rudihagen i sin pressemelding

– Regjeringen vil i tillegg i 1998 vurdere å innføre avgift på alle teleoperatører for å sikre leveranse av grunnleggende teletjenester til rimelige priser over hele landet.

Annonse