Anne Tollerud

Annonse


GSM-rekord for Telenor

Anne Tollerud– Tallene er langt bedre enn forventet. Sommeren er tradisjonelt høysesong for salg av mobiltelefonabbonementer, men dette slår alle rekorder, sier adm. direktør Stig M. Herbern i Telenor Mobil.

Sterk økning i første halvår
Per 31. juli hadde Telenor Mobil 710.340 GSM-abonnenter. Mobiloperatøren har hatt en netto tilvekst på hele 176.824 GSM-kunder hittil i år (frem til 31. juli).

Telenor Mobils sommerkampanje har tydeligvis slått til i år: Økningen i antall GSM-abonnenter ble på 45.016 i juni, mens økningen i juli ble på 51.631. Det vil si at over halvparten av de nye GSM-kundene har kommet til etter at sommerkampanjen ble satt i gang tidlig i juni.