Arkiv

Annonse


Telenor Nett bestiller ADSL

ArkivI første omgang dreier det seg om en test av ADSL. Derfor er kontraktens størrelse svært vagt antydet i anbudsinnbydelsen som Telenor Nett offentliggjorde i EØS-systemet i juli. Selskapet antyder leveranse på fra 500 til 10.000 linjer, levert over en toårsperiode som starter i oktober.

Bruker uutnyttet kapasitet
Telenors erfaring med ADSL er hittil begrenset til en test hvor 40 abonnenter har brukt løsningen i sammenheng med et Video on Demand-forsøk i Oslo-området.

ADSL-teknologien bruker samme kobberkabel som telefonnettet. Utgangspunktet for teknologien er at bare en brøkdel av kapasiteten i en kobberkabel utnyttes i vanlig telefoni. ADSL tar i bruk resten av kapasiteten.

200 ganger raskere
Med et ADSL-modem i hver ende kobles datastrømmen direkte opp fra Internett. Dataene kan dermed overføres til kunden med en hastighet på opp til åtte Mb/s på vanlige kobberkabler.

Annonse


Dette er overføringshastighet som er opp til 200 ganger raskere enn med vanlig modem og opp til 125 ganger raskere enn ISDN. Hastigheten på datastrømmen fra kunden er lavere, opp til 640 Kb/s. Båndbredden, eller hastigheten, avhenger av lengden på sambandet og type ADSL-utstyr.

Total ADSL-løsning
Det Telenor Nett ønsker tilbud på, er totale ADSL-løsninger inkludert modem, tilkoblingsenheter for vanlig telefoni eller ISDN, grensesnitt til kundens utstyr og til transportnett eller IP-nett.

Aksess-noden skal konsentrere en rekke ADSL-modem til transportnett basert på SDH eller G.703. Leveransen kan komme fra en eller flere leverandører.

Annonse


Annonse


Annonse