Annonse


Fransk mobileksplosjon

Det er den franske tele-regulatøren Authorité de Régulation des Télécommunications (ART), som i en melding forteller om den kraftige økningen, samtidig som det antydes at økningen i juli var enda sterkere. Julitallene er ennå ikke klare.

Kampanjer ga resultater
De tre operatørene fikk tilsammen en nettovekst på 287.800 abonnenter i juni – nesten 10.000 per dag. Årsaken til den sterke økningen er at alle de tre operatørene har satset hardt på sommerkampanjer i år.

5 prosent
Men til tross for den sterke veksten: Totalt har man kun 3,56 millioner abonnenter i landet. Mobiltettheten er fremdeles lav i Frankrike, bare omlag 5 prosent. Til sammenligning har man allerede nådd 25% i Storbritannia, mens man her i Skandinavia som kjent har passert 30 prosent for lenge siden.

Kritisk punkt
Men nå kommer altså den sterke veksten til Frankrike. Bare Spania og Belgia har hatt raskere vekst i årets seks første måneder.

Annonse


I mobilbransjen mener man at det er nødvendig at antallet telefoner når et kritisk punkt før mobiltelefoni plutselig blir et massemarked. Spania, Belgia, Italia og Frankrike er fire europeiske land som åpenbart har nådd dette punktet i år.

France Telecom leder
Markedsleder i Frankrike er Itinéris, eid av France Telecom, med 1,93 millioner abonnenter i sine analoge og digitale nett. Deretter kommer SFR med 1,22 millioner, mens ferske Bouygues Telecom (lansert i mai 1996) kun har 194.700 abonnenter i sitt DCS 1800-nett.

Annonse


Annonse


Annonse