Annonse


Populær laks på Internett

Nyhetsbrevet for oppdrettsnæringen kom ut med første nummer på våren 1996. Havbruksrevyen er til nå produsert i Bodø, med journalister med allsidig erfaring som gründere.

Internettavisen går under navnet «Seafarm business Revy» og har i løpet av tre uker hatt flere lesere i utlandet enn i Norge, sier gründer og journalist Steve Hernes til Dagens Telecom.

Internasjonal
De 400 norske abonnentene på Havbruksrevyen har til nå mottatt de siste nyheter innen oppdrett av fisk per faks tre ganger i uka. For dette betaler hver abonnent 2.000 kroner per år.

Internettavisen presenterer kortversjon av aktuelle nyheter fra Havbruksrevyen, og suppleres med internasjonale nyheter.

Annonse


Stort marked
Internettversjonen har allerede 1.000 faste lesere fra hele verden. Uten at Internett-tidsskriftet er markedsført, har 5.000 vært innom sidene. Tidsskriftet oppdateres daglig.

Gründerne Knut Eirik Olsen og Steve Hernes har budsjettert med en omsetning på 3 millioner kroner det første året.

Annonsefinansiering
– Inernettavisen skal finansieres gjennom annonser. Havbruksnæringen er den nest raskeste voksende næringen på verdensbasis. Norge er fremst i utvikling av næringen, og har de beste teknologiske løsninger, sier Hernes.

Informasjonsbehov
– Det er et stort behov for informasjon blant de som driver i næringen på verdensbasis.

– Det finnes i dag ingen Internett-tidsskrifter som kan dekke et slikt informasjonsbehov. Vi har allerede vært i kontakt med potensielle annonsører over hele verden, sier han.

Utenladsansatte
– Vi satser på å kunne presentere stoff om havbruk på flere språk – fra hele verden. Selv om vi finner mye interessant via vanlige journalistiske kilder og Internett, nytter det ikke å sitte i Bodø å holde oversikt over alt som skjer i alle verdenshjørner, sier Hernes.

– Vi satser derfor på å komme i kontakt med og tegne kontrakter med journalister i land hvor oppdrettsnæringen vokser. Vi har allerede hatt følere ute. Det kan være aktuelt å hente stoff fra for eksempel Canada, Chile og Hawaii.

– Internett er et fantastisk medium. Det er morsomt å tenke på at her kan jeg sitte, med utsikt over Bodø havn og legge ut stoff som kan leses samtidig i Singapore og på nabokontoret, sier Steve Hernes.

Annonse