Annonse


Nedgang for Santech

Selskapet hadde i første kvartal driftsinntekter på 965,8 millioner kroner.

Antall ansatte ble redusert til 317 i 2. kvartal, melder Reuters.

Restruktureringskostnader
Regnskapet for 2.kvartal er belastet med 5 millioner av de varslede 10 millionene i restruktureringskostnader.
De resterende 5 millionene vil bli belastet regnskapet i 3 kvartal. Sammenlignbarhet i forhold til perioden 2. kvartal 1996 er ivaretatt ved å utarbeide proforma resultat og balansetall for tilsvarende periode basert på de fusjonerte selskapenes regnskapsavleggelse for/pr. 2. kvartal 1996.

Tilfredstillende likviditet
Konsernets likviditet er tilfredstillende. Styret og ledelsen er av den oppfatning at de tiltakene som ble iverksatt 2. halvår 1996 og 1. halvår 1997 vil gi effekt framover, melder Reuters.

Annonse


Kostnadene i 2.kvartal 1997 er vesentlig redusert sammenlignet med 4.kvartal 1996, og konsernets nye administrative system er i ferd med å gi de forventede positive efektene.

Aksjetilbud
CHS Electronic Inc. har etter forhandlinger med styret i Santech Micro Group besluttet å fremsette tilbud på samtlige aksjer i SMG. Tilbudsprisen vil være kroner 20,50 pr. aksje, hvilket verdsetter SMG til 910 millioner, eller 120 millioner amerikanske dollar, opplyser Oslo Børs.

Tilbudsprisen representerer en premie på 38 prosent i forhold til siste omsetningskurs på Oslo Børs 1. august som var kroner 14,90 per aksje, melder Reuters.

Analytikermøte tirsdag
Tirsdag morgen vil (klokken 08.00) vil Santech ha en konefranse for presse og analytikere. Representanter fra CHS Electronics Inc. vil etter det Dagens Telecom erfarer da være tilstede.

Selskapet arbeider nå for fullt med å få tilbake enkelte kunder som flyttet sine innkjøp til SMGs konkurrenter under 1. kvartal grunnet problemer knyttet til oppstart av SMGs nye system.