Annonse


Microsoft klar for WebTV

Det var i mai at de amerikanske konkurransemyndighetene begynte å se nærmere på det planlagte kjøpet av WebTV, for å avklare om planene brøt med amerikansk konkurranselovgivning.

Alle fusjonerer
Etter at president Clinton undertegnet Telecommunications Reform Act i februar, har en rekke media-, telekom- og dataselskaper kjøpt opp, fusjonert eller alliert seg med hverandre. TV via Internett anses som et gigantisk, fremtidig vekstområde.

Monopolisering?
Mange amerikanske politikere ser med voksende uro på medie-monopoliseringen. I følge loven kan ikke et selskap med monopolliknende posisjon i ett marked, bruke denne posisjonen til å stenge konkurrentene ute for å dominere et annet marked.
Noen frykter at Microsofts overtakelse av WebTV kan bli et nytt monopol.

Internett på TV
WebTV, som Microsoft vil kjøpe for 3,2 milliarder kroner, produserer “bokser” som viser Internett på fjernsynsskjermen. WebTV vil bruke Windows CE operativsystem, og samtidig være en kanal for Microsofts voksende innholdsproduksjon. Sun Microsystems planlegger nå å kjøpe Diba, et tilsvarende selskap.

Annonse