Annonse


MCI tjener mindre

Ikke uventet måtte MCI vise til en nedgang i fortjenesten da selskapet nylig la frem de siste kvartalstallene. Nedgangen var på 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og forklares med problemene selskapet har hatt med å komme inn på de lokale markedene i USA.

Totalt hadde selskapet en inntekt på 280 millioner dollar (nærmere 1,8 milliarder kroner i perioden, sammenlignet med 300 millioner (snaut 2,3 milliarder kroner) for ett år siden.

Lokalt tap
Selskapet skal hittil ha hatt over seks milliarder kroner i ekstrautgifter på å komme inn i de lokale markedene. Avgrenser vi kvartalstallene til kun lokaltelefoniaktivitetene hadde selskapet et tap på 116 millioner dollar (886 millioner kroner).

Annonse