Deskill

Annonse


Nødhjelp forsinket av datavirus.

DeskillViruset hadde infisert en diskett med selve planen for distribusjon av mat og medisiner, utformet av irakerne og sendt FN-administrasjonen for godkjenning. Administrasjonen måtte få en ny diskett fra Bagdad, noe som forårsaket ca. en ukes forsinkelse.

“Back to basic”
I forbindelse med FNs “olje for mat”–program, har Irak tillatelse til å selge olje for 14 milliarder kroner i halvåret for å sikre innkjøp av mat og medisiner til landet som under Gulf-krigen nesten bokstavelig talt ble bombet tilbake til steinalderen. Det er nå også tvil om Irak greier å selge like mye olje som planlagt, grunnet forsinkelsene i planleggingen.