Halden

Annonse


IT- vekst i Halden

HaldenDet er satt av 2,4 millioner kroner til prosjektet som er ment å profilere Halden som IT-by, skriver Kommunal Rapport.

Bred satsing
Prosjektet omfatter innkjøp av datautstyr til alle skoler. Samtlige skoler i byen skal kobles mot Internett. Målsetningen er at Internett skal integreres i flest mulige fag.

Det vil dannes pressgrupper for at Høgskolen i Halden skal få hovedfags- og doktorgradsstudium innen IT før år 2000.

Biblioteket skal også få internett-tilknytning og det skal legges ut kommunal informasjon på Nettet.

Annonse


Industrien på lag
I prosjektet inngår også at det etableres et nett for ressursutvikling for IT-industrien.

Før årtusenskiftet er målsetningen at antallet nyetableringer i IT-industrien skal dobles i forhold til 1996. Det ble da etablert 130 nye IT-arbeidsplasser.

Offensiv kommune
Kommunen vil samarbeide med IT-industrien for å nå målsetningen om flere IT-arbeidsplasser.

IT-satsingen er del av prosjekt Østfold byoffensiv. Både stat, fylke og kommunen har bidratt med penger til prosjektet.