Deskill

Annonse


Eventyrlig verdiøkning

DeskillMed en månedlig omsetningsvekst på 25 prosent per måned, slår Netsource de fleste rekorder. Verdien i selskapet har økt enda raskere.

Veksten i omsetning har til nå skjedd hovedsakelig på det norske og det skandinaviske markedet. Firmaet satser nå offensivt på det europeiske markedet.

«First we take Berlin»
– Mesteparten av veksten skjer ved at vi kjøper opp utenlandske telemeglingsfirmaer, sier økonomisjef i Netsource, Tor Helge Midtbø, til Dagens Telecom.

– I disse dager forhandles det om oppkjøp av fem europeiske selskaper, noe som vil gjøre oss størst i telemegling i Europa, sier han.

Annonse


– Vi er spesielt opptatt av å komme inn på det sentraleuropeiske markedet. Bare det tyske markedet for tele/datakommunikasjon er på 250 milliarder norske kroner per år.

– Totalt i Europa er markedet på 1.000 milliarder norske kroner i året. Om vi bare får prosenter av et slikt marked, har vi skutt gullfuglen.

Kristiansand hovedbase
Hovedkontoret til Netsource er i Kristiansand. Her har firmaet foreløpig 26 ansatte. Deler av hovedkontoret ligger i Amsterdam.

– Kommunikasjon mellom de ulike kontorene foregår stort sett via elektronisk post og telefon. Med de telekommunikasjonsløsningene vi råder over har vi ikke noen følelse av å befinne oss i en utkant, sier Midtbø.

Volum teller
– For å få best mulige avtaler med teleoperatørene er det en fordel å være størst mulig og kunne forhandle om store volum av samtaler. Gjennom de siste oppkjøpene ligger vi godt an i løypa, sier Midtbø.

Den økte markedsverdien kommer ikke minst utenlandske investorer til gode, men det drypper også på gründerne av firmaet i Kristiansand. I tillegg er ca. 25 prosent av selskapet er eid av et investeringsselskap i Sveaas gruppen.

Børsnoteres
I løpet av høsten går Netsource på børsen. Dette for lettere å få tilgang på frisk kapital. I dag er selskapets aksjer av de mest omsatte på lista for unoterte selskaper.

– Vi håper på å være børsnotert i løpet av året sier Tor Helge Midtbø til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse