Avtaletelenor

Annonse


Telenor vil ha partnerskap

AvtaletelenorAvtalen er beregnet å ha en verdi på rundt 20 millioner kroner, selv om tallet kan være langt høyere, alt avhengig av hvordan man regner. Telenors konsernssjef Tormod Hermansen kalte avtalen med Scana Industrier for en pilot-avtale, og sa rett ut at Telenor vil ha flere avtaler av denne type med norske bedrifter.

– Slike avtaler er en trend i tida. Man må definere kjerneområdet for bedriften og konsentrere seg om det. Scana Industrier kan jernverk og offshore. Telenor er flinke på kommunikasjonsteknologi. Dette er måten vi vil jobbe på i årene framover. Dette er en frontrunneravtale, sa Telenor-sjefen.

Omfattende samarbeid
Det er en svært dyptgående avtale Telenor har inngått med Scana Industrier. Partnerskapet vises blant annet i at Telenor skal gå dypt inn i Scana og finne ut hvordan konsernet kan bidra med sin kompetanse på komunikasjonsløsninger for å sette Scana bedre i stand til å konkurrere på verdensmarkedet.

Telenor Bedrift-direktøren i Rogaland, Svein Skårdal sa på pressekonferansen, som ble overført via én ISDN-linje til Oslo, at ikke bare Telenors kommunikasjonskompetanse, men også økonomisk-administrativ kompetanse som internasjonalt konsern vil tilflyte partneren.

Annonse


De rette råd
Scana Industriers svenske konsernsjef Rolf E. Ahlqvist la vekt på at han regnet Telenor for svært kompetente på kommunikasjonsteknologi.

– Vi regner med at Telenor vil gi oss de rette råd når det gjelder kommunikasjonsløsninger mellom våre avdelinger i inn- og utland, sa han, og Tormod Hermansen avkreftet så absolutt ikke forventningen.

– Vi skal sørge for at Scana får markedets mest konkurransedyktige priser og betingelser på produkter og tjenester. Med vår innsats i forskning og utvikling, garanterer vi at Scana kan nyte godt av den til enhver tid mest avanserte teknologi, og selvfølgelig mest kostnadseffektive teknologi, sa Hermansen.

Ønskekunde
Scana Industrier passer ypperlig som pilotkunde på denne type samarbeid for Telenor. Scana har virksomhet i en rekke land over hele verden. – Scana er en ønskekunde i så måte, sa Hermansen. – Telenor vil være tilstede lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Avtalen mellom Telenor og Scana er i prinsippet evigvarende og lite konkret. Mest konkret er at Scana trenger et intranett, og skal få et VIP-nett. Bare sistnevnte skal i følge Svein Skårdal kunne reduseretelekostnadene med 30 prosent, men han har allerede andre tiltak klare:

Videokonferanse
– Jeg har registrert at Scana bruker rundt 30 millioner kroner hvert år på reiser. Endel av møtevirksomheten mellom ulike geografiske avdelinger regner jeg med å kunne løse ved hjelp av teknologi i stedet for fly, sa Skårdal. Han brukte pressekonferansen som eksempel, der Telecom Revys journalist satt foran ISDN-bildetelefonen i Oslo, mens pressekonferansen med Stavanger-pressen foregikk i Rogalands hovedstad.


SCANA INDUSTRIER:
Opprettet i 1590 i Ramnäs i Sverige. Hovedgeskjeften var jernverk. I dag er selskapet delt inn i tre divisjoner: Marterialteknologi, Marint utstyr og Offshore service og -utstyr.

Omsetningen forventes å bli mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner i 1997. For ti år siden var omsetningen 180 millioner kroner. Mye av økningen skyldes oppkjøp av andre bedrifter.

Hoveaksjonærer er Smedvig-familien med 51 prosent av aksjene. Resten av aksjene fordelt på ca 950 småaksjonærer. Styreformann er Peter T. Smedvig. Omlag 2000 ansatte. Strategiske satsingsområder er Kina og sørøstasia forøvrig.