Annonse


Motorola kjøper Bosch Telecom PMR

PMR(Private Mobile Radio)-gruppen omfatter alt av lukkede nett, som Tetra, VHF og UHF radioer og i Norge er Bosch-gruppen allerede store leverandører blant annet til Jernbaneverket.

I Europa har Bosch vært en av de viktigste leverandører av Motorolas Produkter og i har i lengre tid utøvd gjensidige OEM-avtaler.

Annonse