Annonse


Sparer på oppgradering

Dial-Up Networking 1.2 består blant annet av en funksjon som tidligere bare har vært tilgjengelig for NT-brukere, nemlig klientstøtte for PPTP (point-to-point tunneling protocol). Oppgraderingen kan nedlastes gratis fra Microsofts hjemmeside.

VIP-nett
PPTP-teknologien gir rimelig og sikker nettverksoppkopling via Internett, og utnytter billige modem og ISDN-kort.

PPTP kan lage et virtuelt privat nett (VIP-nett) mellom klient og server. PPTP er integrert med Remote Access Services (RAS)-server i Windows NT.

Billigaksess via Internett
Med PPTP kan f.eks. medarbeidere i et avdelingskontor eller hjemmekontor kople seg mot hovedserveren via Internett, og få sikker aksess til lavpris. Tidligere måtte man kople seg opp via en direkte linje (fast eller oppringt) for å få tilsvarende sikkerhet. PPTP reduserer kommunikasjonskostnadene.

Mange forbedringer
Oppgraderingen erstatter og forbedrer alle komponenter i Windows 95 Ekstern pålogging, inklusive ny Winsock, oppgradert TCP/IP-stack og forbedret NDIS-lag (Network Driver Interface Specification). Dial-Up Networking 1.2 har støtte for ISDN-kort.

Annonse