Annonse


Selger mobil til halve Norge

– Årets salg av GSM-mobiltelefoner til forhandlerne overgår alle estimater. Frem til utgangen av juni var det solgt 325.000 GSM-telefoner, mens tallet lå på 144.000 på samme tid i fjor, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkforbundet til Dagens Telecom.

Når 700.000?
Elektronikkforbundets estimat for 1997 er 630.000 solgte GSM-apparater. Sammen med NMT-450 og NMT-900 regner forbundet med at hele 700.000 mobiltelefoner vil bli solgt til mobilforhandlerne i år.

GSM og NMT-900 har vært årets sommerslagere. I juni måned ble det solgt 132.000 GSM-telefoner, mot 55.000 i juni i fjor og 102.000 i juni i 1995 som alle trodde ville bli toppåret for GSM. Salget av NMT-900 har hatt en oppsiktsvekkende økning på mellom 19.000 og 20.000 solgte telefoner i juni.

Mobilnasjonen Norge
– Mobilpenetrasjonen i Norge ligger nå på noe over 30 prosent. Hvis utviklingen i abonnementsmassen hos mobiloperatørene øker like sterkt som salget av telefonapparater vil vi se en mobilpenetrasjon nær 45 prosent i løpet av året, sier Andersen, til Dagens Telecom.

Andersen påpeker at man må ta med i regnestykket at mange av mobiltelefonene selges som erstatning for gamle mobiltelefoner. Han ser allikevel for seg at mobilpenetrasjonen kan nå opp mot 40 prosent i løpet av året.

Annonse


Annonse


Annonse