Annonse


Digital økte 70 prosent

– Vi har også i regnskapsåret 1997 hatt sterk fokus på lønnsomhet, en strategi vi har lykkes med, sier adm. direktør Tom Scharning.

Redusert omsetning
Digital omsatte produkter og tjenester for 452 millioner kroner i regnskapsåret 1997.
I tillegg kommer omsetning fra direkte import fra lokal distributører på 28 millioner kroner. Den totale omsetningen for Digital ble på 480 millioner kroner, dette er omlag fem prosent lavere enn i forrige regnskapsår.

Omsetningsreduksjonen begrunnes med at Digital har solgt sin undervisningsavdeling, reduksjon i tradisjonelle service og vedlikeholdstjenester samt at selskapet har hatt mindre fokus på printer/terminalsalg i retailermarkedet.

Vekst på flere områder
Digital Norge har økt omsetningen for AlphaServere med 28 prosent, lagringsprodukter økte med 37 prosent og PC-produkter økte med over 20 prosent.

Fra minus til pluss internasjonalt
Digital internasjonalt melder om en resultatforbedring fra minus 82,8 millioner kroner i regnskapsåret 1996 til 1,043 milliarder pluss i 1997. Det er spesielt siste kvartal som har gitt sterk vekst i lønnsomheten for Digital internasjonalt.

Annonse


Annonse


Annonse