Datakort

Annonse


Norges første datalapp

Datakort– Dette er det eneste beviset som finnes på evne til å utføre praktiske arbeidsoppgaver på PC. I min jobb vil dette bli svært nyttig. Det er også en stor fordel at dette er en europeisk standard, sier datafrilanser Hege Moberget.

Øker kompetansen
Datakortet har et ideelt formål om å øke datakompetansen i det norske Samfunnet. Det er SINTEF, Telenor Bedrift, Den Norske Dataforening, Norsk Forbund for Fjernundervisning, Voksenopplæringsforbundet, Norsk Hydro og Sør Varanger Invest som står bak lanseringen av Datakortet.

Datakortet a.s har inngått avtaler med en rekke bedrifter og nesten 30 testsentra. Blant annet satser Folkeuniversitetet i Oslo på å etablere seg som et testsenter for Datakortet i høst.

Annonse


Annonse


Annonse