Telefonregningned

Annonse


30% lavere telefonregning

Telefonregningned– Det vil bli en stor reduksjon i telefonprisene for bedriftskunder og andre store kunder, sier en talsmann for de britiske telekommunikasjonsmyndighetene Oftel.

Starter 1. oktober
Høyvolum-kunder kan vente at telefonregningene vil reduseres med omtrent 30 prosent over de neste fire år. Dette forutsetter at BTs konkurrenter lar sine interkonnektbesparelser komme kundene til gode.

Interkonnektprisene skal reduseres med 28 prosent over en periode på fire år. Første prisreduksjon på åtte prosent justert for inflasjon vil skje fra første oktober. BT vurderer nå forslaget fra Oftel, men ventes å godta betingelsene, skriver Wall Street Journal.

2,2 milliarder inn
Endringen av interkonnektprisene vil få stor betydning for BT. Teleoperatøren tar årlig inn omlag 2,2 milliarder på interkonnektavtaler.

Annonse


Interkonnektprisene er allerede redusert med nærmere 40 prosent de siste fire årene og Storbrittania har allerede en av verdens laveste interkonnektpriser. Som bytte for de pålagte prisreduksjonene vil BT få større frihet til å sette interkonnektprisene selv innenfor et tak som bestemmes av myndighetene.

Konkurransehensyn
Oftel ønsker å sette interkonnektprisene ut fra BTs kostnadsnivå for å fremme konkurransen i telemarkedet. BT har i de senere årene kuttet sine kostnader betydelig som følge av økt trafikk og ny teknologi.