Romaniasalg

Annonse


Sommersalg i øst

RomaniasalgHar du minst fire milliarder dollar i lomma, har du sjansen til å legge inn bud på Rom Telecom. Romanias statlige televerk, som er en av de største planlagte telekomsalgene i Øst-Europa. Optimistene håper på oppunder 50 milliarder kroner, og blant interessentene er France Telecom, som fra før av har aksjemajoriteten i den ene av landets to mobiloperatører.

Flere følger
Ifølge Financial Times er interessen stor fra europeiske og nordamerikanske telseselskaper.
Også Moldavia regner med å privatisere i nær fremtid, mens polakkene ventelig vil innlede en første privatiseringsrunde av Telekomunikacia Polska neste år.

Aksjer til ansatte
Rumenerne selger i første omgang 30 prosent, men inne et par års tid er det meningen at hele selskapet skal være privatisert. Både innenlandske og utenlandske investorer er velkomne, og mellom tre og fem prosent av aksjene skal reserveres ansatte.

Lite utviklet
Sett med teleøyne, er Romania i dag et av de minst utviklede land i Øst-Europa. Telefontettheten ligger på 14 linjer pr 100 innbyggere. Til sammenligning er tilsvarende tall for Norge rundt 55. Privatiseringen som nå innledes skal derimot gjøre landet til et av de fremste teleland i Øst.

Annonse