Annonse


NetCom i medvind

– Nå ligger aksjekursen på samme nivå som de ansatte betalte for aksjene da NetCom ble introdusert på børsen. De ansatte fikk da tilbud om å kjøpe opp til 300 aksjer hver til en pris på 81 kroner, ti kroner lavere enn introduksjonskursen på 91 kroner, sier Grythe.

Resultatet kommer i august
– Interessen for NetCom-aksjen øker dess bedre resultat vi får. Investorene værer kanskje at vi har hatt en bra sommer, de får se om de har rett når vi offentliggjør halvårsresultatet rundt den 18. august, sier Grythe til Dagens Telecom.

Grythe er overbevist om at NetComs resultat vil gå i pluss i løpet av året, men at resultatet totalt sett vil vise underskudd. Den britiske investeringsbanken Morgan Stanley venter at NetCom vil få et overskudd på 64 millioner kroner i 1998.

Annonse


Annonse


Annonse