Annonse


Dobler mobilkapasiteten

Milliardkontrakten Ericsson nå har undertegnet i Brasil er den første større avtalen med Compagnia de Telecomunicacoes (CRT) etter at Telefonica Spain gikk inn i selskapet med 35 prosent. Selve avtalen har en ramme på 147 millioner dollar – ca. 1,1 milliarder kroner.

Digitalt
Med denne avtalen vil CRT bare i løpet av det neste halvåret doble kapasiteten på sitt nettverk basert på D-AMPS teknologi. Dette er den digitale versjonen av AMPS (Advanced Mobile Phone System), som er et analogt mobiltelefonsystem og et alternativ til NMT.

Kan bygges om
På verdensbasis er mer enn 74 millioner abonnenter knyttet til D-AMPS/AMPS nettverk. Av disse er foreløpig fire millioner som kan bruke digitale tjenester, men alle analoge AMPS-systemer vil kunne gjøres digitale i fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse