Wikstøl, Rune

Annonse


Internett til folket

Wikstøl, Rune– Du vil merke mye fra oss utover høsten, lover Per-André Ragdem Marum, partner i PCTV net. I firmaet jobber et 20-talls mennesker med det som hittil har gått under betegnelsen ‘folkeboksen’, en boks som koblet til TV’en, antenne- og telefonuttaket vil gi deg Internett på TV-skjermen – sammen med et trådløst tastatur.

Mer kommer
– Internett er bare vårt første satsting, sier Marum. I første omgang vil boksen levere vanlig informasjonslesing på Internett, spill/underholdning og epost. Men ved hjelp av tilleggskort vil systemet kunne bygges ut med for eksempel alarmfunksjoner og gjøre TV’en til en sentral som overvåker hele boligen og gjør den til ‘smart hus’.

Enkelhet
Egn egen browser følger boksen og er laget utfra fra filosofien om alt skal være så enkelt som mulig. Det gjelder også programvare og oppdateringer. Etter at kunden først er registrert, vil all nødvendig oppgradering skje sentralt ved at ny programvare lastes automatisk ned til kunden.

– Vårt bud nummer en er enkelhet, sier Marum.. Kunden skal slippe å tenke på ulike drivere, programvare, konfigurering og denslags.

Annonse


Partnere
PCTVnet har alliert seg med ulike partnere som bidrar på sin måte til å gjøre det enkelt. Landsbanken er en av dem, og boksen har både smartkort og drakort og åpner dermed for utall betalingstjenester. – Kombinert med sikre betalingstjenester, vil denne boksen bidra til en eksplosjon i internettaksess som mange ennå ikke har forstått rekkevidden av, sier Marum.

Intranett
Partnerne er også sentrale i selskapets satsing på intranettløsninger, som næringslivet vil kunne ta i bruk både overfor egne ansatte og ikke minst overfor kundene.

Klart i september
Firmaet jobber nå på spreng for å ha boksen klar til lansering samtidig med NORBIT-messen 9.-12 september. Da vil også navnet på produktet være klart til å slippes løs.

Annonse