Annonse


ATM for 36 milliarder

Tallene fra Datamonitor viser at 54 prosent av omsetningen av ATM-svitsjer i år 2001 vil komme fra brukere av Internett og intranett.

Kraftig vekst
I 1996 var markedet for ATM-svitsjer i LAN på 2,52 milliarder kroner. Datamonitor venter at dette markedet vil øke til 14,8 milliarder kroner i år 2001. For WAN var 1996-markedet på 3,92 milliarder kroner, mens tallet for år 2001 ventes å bli på 21.46 milliarder kroner.

– Produsenter og leverandører av ATM og andre typer nettverksutstyr bør ha fokus på Web i sin markedsføring og produktutvikling, sier analytiker Phil Codling i Datamonitor.

Kun for backbone i LAN
Datamonitor regner med at ATM i hovedsak vil benyttes som backbone-teknologi i LAN. Unntaket er nisjemarkeder som krever spesielt høy båndbredde rett til PC-en.

ATM-svitsjer innen LAN vil antakelig ikke overstige 15 prosent av svitsjemarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse