Svenskenett

Annonse


Svensk nettforsprang

SvenskenettGallups første sammenlignbare undersøkelse av nettbruken i Norge og Sverige, viser at Medelsvensson ligger langt foran. Mens 41 prosent av svenskene har tilgang til Internett, er tilsvarende tall for Norge 29 prosent. Privat har syv prosent av nordmennene tilgang, mens Internett finnes i 16 prosent av svenske hjem.

Oftere
Den daglige bruken er imidlertid ikke så forskjellig. Fem prosent av norske internettbrukere er innom nettet daglig; sammenlignet med syv prosent av svenskene. Ser vi på hele den siste månedene, svarer hver fjerde svenske at de var innom nettet, mens tallet i Norge viser 15 prosent. Dette tyder på at Medelsvensson bruker Internett hyppigere enn Ola.

Demografisk likt
Fordelt på befolkningen, er bruken i de to landene ganske lik: Menn er mer på nettet enn kvinner, og bruken stiger i takt med økende utdannelse og inntekt. Undersøkelsen er foretatt i mai.

Annonse


Annonse


Annonse