Vallence, Iain

Annonse


Godtar ekstraskatt

Vallence, Iain«Urettferdig» var den korte kommentaren fra BT’s styreformann Iain Vallance til den britiske regjeringens krav om ekstraskatt på 500 millioner pund, tilsvarende rundt 6,2 milliarder kroner.

Mindre enn ventet
Likevel har styreformannen gått inn for å betale skatten uten å mukke og dermed unngå langvarige rettsforhandlinger som ville blitt konsekvensen av en klage. Sir Vallance innrømmer også at skatten var mindre enn ventet og at BT stiller seg positivt til regjeringens velferdsprogram.

Arbeidsprogram
Pengene inngår i en større sosial velferdspakke finansiert med ekstraskatter fra tidligere monopolbedrifter som nå er privatisert. Midlene skal blant annet brukes til et program for å skaffe ungdom arbeid.

BT vil ta pengene fra overskuddet de nærmeste tre månedene og betale i to avdrag: Det første i desember i år og det neste i desember 1998.