Deskill

Annonse


Nytt Telesamarbeid

DeskillNye NORDTEL består av Telenor, Telia, TeleDanmark, Telecom Finland, Finnet Group og P&T Island. Organisasjonen er også åpen for nye nordiske teleaktører, som for eksempel mobiloperatørene.

Har gitt resultater
NORDTEL-samarbeidet har gjennom årene gitt en rekke positive resultater. Blant annet utviklingen av Nordisk Mobiltelefon (NMT), bygging og drift av felles satellittjordstasjoner samt felles planlegging av samband i Norden og fra Norden til utlandet.

Ny strategi
Endrede konkurranseforhold innen telesektoren gjør at partene i NORDTEL beveger seg bort fra operasjonelt samarbeid og over til et mer bransjepreget samarbeid. Den nye organisasjonen vil se på nettstrategi, statistikk, ITU-forhold og juridiske saker.

Nordiske teleoperatørers bransjeforening (NTOB) ble etablert i 1993, mens NORDTEL feirer 80-års jubileum i år.