Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lærer av Europa

OSLO: Nå er det ikke europeerne som tar etter amerikanerne, men omvendt. I en større artikkel i Wall Street Journal roser avisen europeisk mobiltelefonpolitikk opp i skyene – og Norge er nevnt.

USE/EUmobil
Sett med europeiske øyne befinner amerikansk mobilindustri seg i middelalderen, skriver Wall Street Journal i en bredt anlagt artikkel torsdag og siterer formannen i FCC (Federal Communications Commission), Reed Hundt: «Vi har mye å lære av den europeiske mobilsuksessen.

Amerikansk åttendeplass
Moboilpenetrasjon i markedet er et viktig poeng, og avisen trekker blant annet frem Norge som et eksempel på høy penetrasjon: Mobilsystemet ble oppfunnet i Amerika, men USA er bare nummer åtte i markedspenetrasjon, etter land som Sverige, Norge og Israel».

Flere standarder
Forklaringen ligger blant annet i an amerikanerne ikke har noe felles system. Ved at markedskreftene fikk regjere fritt, har det utviklet seg en rekke systemer og standarder som kommuniserer dårlig og dyrt med hverandre.

Dyrt
ET annet særtrekk er at amerikanerne må betale for å motta samtaler. Dette gjør at mange lar være å oppgi sitt mobilnummer eller har apparatet slått av. En ett minutts samtale i USA koster i dag ca. 50 cent, tilsvarende rundt kr 3,70.
Annonse
Stikkord: Mobil