Forhandlingssprekk

Annonse


Forhandlingene brutt

Forhandlingssprekk– Vi tar nå en tenkepause, evaluerer situasjonen og vurderer hva vi vil foreta oss videre fremover. Det er uaktuelt å gå rett inn i nye forhandlinger med andre eventuelle kjøpere av Fellesdata, sier styreformann Lars Kleivan i Fellesdata.

Ble ikke enige
EDS og Fellesdata inngikk i mai en intensjonsavtale om å forhandle seg frem til en endelig avtale om overtakelse av Fellesdata. Avtalen skulle være ferdig forhandlet i midten av juli.

– Da det ikke var mulig å komme frem til enighet innen denne fristen, er partene blitt enige om å bryte forhandlingene, sier Kleivan.

Ingen konsekvenser
– Det hadde naturlig nok vært ønskelig å få avklart eiersituasjonen nå, men bruddet får ingen konsekvenser for Fellesdatas drift, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata.

Annonse
Fellesdata ønsker nye eiere fordi Sparebankene som i dag sitter som eiere ikke lenger finner det strategisk ønskelig å både sitte som eier og kunde av Fellesdata.

Haster ikke
Vi har ikke hastverk i forhold til eierspørsmålet. Fellesdatas økonomi er svært solid, og etter første halvår er resultatet 38 millioner kroner mot 43 millioner kroner for hele 1996, sier Trasti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse