Forhandlingssprekk

Annonse


Forhandlingene brutt

Forhandlingssprekk– Vi tar nå en tenkepause, evaluerer situasjonen og vurderer hva vi vil foreta oss videre fremover. Det er uaktuelt å gå rett inn i nye forhandlinger med andre eventuelle kjøpere av Fellesdata, sier styreformann Lars Kleivan i Fellesdata.

Ble ikke enige
EDS og Fellesdata inngikk i mai en intensjonsavtale om å forhandle seg frem til en endelig avtale om overtakelse av Fellesdata. Avtalen skulle være ferdig forhandlet i midten av juli.

– Da det ikke var mulig å komme frem til enighet innen denne fristen, er partene blitt enige om å bryte forhandlingene, sier Kleivan.

Ingen konsekvenser
– Det hadde naturlig nok vært ønskelig å få avklart eiersituasjonen nå, men bruddet får ingen konsekvenser for Fellesdatas drift, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata.

Annonse


Fellesdata ønsker nye eiere fordi Sparebankene som i dag sitter som eiere ikke lenger finner det strategisk ønskelig å både sitte som eier og kunde av Fellesdata.

Haster ikke
Vi har ikke hastverk i forhold til eierspørsmålet. Fellesdatas økonomi er svært solid, og etter første halvår er resultatet 38 millioner kroner mot 43 millioner kroner for hele 1996, sier Trasti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse