Deskill

Annonse


Apple friskner til

DeskillTapet på 414,4 millioner kroner viser allikevel at Apple er langt fra sine tidligere forventninger om å snu resultatet til pluss i neste kvartal. Fungerende adm. direktør Fred Anderson i Apple ønsker ikke å uttale seg om når selskapet kan vente overskudd.

Økte salgsinntekter
Apples salgsinntekter i selskapets tredje kvartal ble på 12,9 milliarder kroner, en økning fra forrige kvartals inntekter på 11,9 milliarder kroner. Inntektene er allikevel redusert med rundt 20 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Powerbook ned
Apples salg av Powerbooks er redusert fra 22 prosent til 13 prosent av det totale salget, mens Power Macintosh stod for 37 prosent av det totale salget. Mindre Macintosh-modeller som brukes til utdanning og andre formål utgjør fremdeles halvparten av salget, skriver Wired News.

Annonse