Deskill Dagens Telecom

Annonse


Fare for avlyst Concert?

Deskill Dagens Telecom– De to selskapenes ledergrupper kom i samarbeid frem til investeringsplanen for MCI. Planen ble presentert for begge selskapers styrer som godkjente den, sier adm. direktør Timothy Price i MCI.

Uenighetene mellom BT og MCI startet etter MCIs utspill i forrige uke. Selskapet offentliggjorde da at de venter et tap i år på 5,8 millioner kroner på lokal telefoni i Amerika, mot et budsjettert tap på det halve.

BT gikk ut med sin støtte til MCIs utspill, som i første rekke var rettet mot amerikanske myndigheter for å oppnå friere konkurranse i de lokale amerikanske telemarkedene.

Full krig?
I følge Financial Times kan BT komme til å kreve at to av MCIs toppledere må gå av, som følge av den overraskende økonomiske meldingen. De to er adm. direktør Timothy Price som leder MCIs telefoniaktiviteter og finansdirektør Douglas Maine.

Annonse


Tirsdag ble det kjent at MCI kan ha presset BT til å gi sin støtte til investeringsplanene som startet uenighetene. Onsdag gikk MCI ut med påstanden om at BT kjente til både investeringsplanene og de økte tapene.

Kan avklares i dag
Analytikere mener at de to selskapene har for mye å tape på å avslutte den forestående sammenslåingen og opprettelsen av Concert Communications.

BT skal ha styremøte i dag, onsdag, hvor styreformann Sir Ian Wallance vil uttale seg om fremdriften for fusjonen mellom BT og MCI.

Annonse


Annonse


Annonse