Annonse


Kostbart telemonopol

– I sine aktiviteter for å forsinke konkurranse i de lokale telemarkedene, hindrer de lokale monopolene telefoniutviklingen og saboterer myndighetenes målsetninger, sier toppsjef Timothy F. Price i MCI.

Krever reguleringer
MCI krever nå at amerikanske myndigheter skal sette en stopper for de lokale telefonmonopolenes konkurransehindrende aktiviteter. Et av tiltakene MCI foreslår er statlige reguleringer av lokale interkonnektavtaler.

Dobbelt tap
MCIs tap på 8,4 milliarder kroner i de lokale markedene er nesten dobbelt så mye som budsjettert for 1997. Hovedårsaken til tapene skal være at MCI ikke får utnyttet sine lokale investeringer som følge av lokale teleoperatørers mangel på samarbeid.

Annonse