Deskill

Annonse


44 øre pr. trykk

DeskillSom mobiltelfonbruker kan du nå bli satt over direkte til det nummeret de får oppgitt av Opplysningen.- men det koster. For en enkelt viderekobling må du ut med kr 3,50 i tillegg til vanlig pris for å ringe Opplysningen. For et vanlig åttesifret betaler du således oppunder 44 øre for hvert siffer du slipper å taste inn på telefonen.

Utvides i august
Foreløpig er det bare fra mobiltelefon du kan bruke denne tjenesten, som Telenor har gitt navnet «Sett Over». Men fra august er det meningen at også du skal kunne bli satt over fra vanlig telefon.

Viderekoblingen skjer enten atomistisk eller via en kundebehandler på Opplysningen.

Gallupundersøkelse
I en pressemelding henviser Telenor til en undersøkelse av Norsk Gallup som viser at folk er positive til denne tjenesten. Om de like positive til prisen, kan bare tiden vise.

Annonse