Annonse


Nyskapning i NELFO

Fra og med 24. september er NELFO Tele/Data et faktum. Da holder den nye gruppen sitt konstituerende årsmøte. Sonedirektør Jarle Østerfeldt leder interimsstyret, som har representanter fra flere grupper innen bransjen.

Nytt fagmiljø
NELFO Tele/Data skal fungere som en interessegruppe med sikte på å etablere et eget fagmiljø for Teledata i NELFO. Her vil både el-entreprenører, rådgivende ingeniører, produsenter, leverandører, distributører og interesseorganisasjoner delta.

Standardisering
En viktig oppgave for NELFO Tele/Data blir standardisering. Selv om nesten halvparten av medlemsbedriftene i NELFO er autoriserte teleinstallatører, er det fortsatt mye uavklart om hvilke krav som skal gjelde for felles tele/datainstallasjoner.

Annonse


Annonse


Annonse