Fervaag, Peter

Annonse


Nye konsulenter i SGML

Fervaag, PeterDet er Falch Gruppen og STEP GmbH som har gått sammen om å etablere et nytt selskap i Norge som tilbyr konsulenttjenester innen SGML.

Konsulenttjenester
SGML er en åpen internasjonal standard fra ISO for strukturering av informasjon. Blant annet HTML er basert på SGML.

STEP Infotek tilbyr konsulenttjenester innenfor analyse av eksisterende dokumentasjon, regel-modellering av dokumentasjon, konvertering, implementering og opplæring.

Presentasjonsuavhengig
En fordel med SGML er at dokumentasjonen ikke blir låst i en bestemt presentasjon, system eller applikasjon. Det vil si at den kan presenteres på flere ulike medier, for eksempel WWW, CD-rom, papir – og altså som blindeskrift – utfra samme kildefil.

Annonse


Økt etterspørsel
Etterspørselen etter SGML-standarden skal være økende. Spesielt gjelder dette innenfor oljeindustrien, melder Step Infotek

Selskapet forhandler også SigmaLink, et intranettbasert dokumenthåndtering – og redaksjonelt system med støtte for blant annet SGML.

Annonse